Bài viết về chủ đề "ban quản lý nhà"

BAN QUẢN LÝ NHÀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ban quản lý nhà
Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành kèm theo Quyết định số01/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng01 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội như sau:

Chi tiết >>