Bài viết về chủ đề "ban kiểm soát "

BAN KIỂM SOÁT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ban kiểm soát

 • Trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát khi Kế toán trưởng có hành vi vi phạm?

  Trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát khi Kế toán trưởng có hành vi vi phạm?.

  • 02/10/2020
  • Phạm Diệu

  Trong công ty cổ phần, đại hội cổ đông có các quyền và nghĩa vụ gì? Nếu Kế toán trưởng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý thì phải chịu trách nhiệm như thế nào? Ban Quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần có trach nhiệm như thế nào đối với Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp quy định thế nào?

  Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp quy định thế nào?.

  • 27/06/2015
  • Nguyễn Ngọc Ánh

  Kính gửi Công ty tư vấn luật Minh Gia. Theo quy định tại khoản 2 Điều 122: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát : “ Thành viên ban kiểm soát không được giữ chức vụ quản lý Công ty”. Tôi xin hỏi các chức vụ quản lý công ty giới hạn đối với những chức danh nào? Hay theo cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định. Trường hợp Công ty tôi chưa có quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức Công ty thì việc vận dụng như thế nào? VD: TV ban kiểm soát có thể là kế toán trưởng hoặc trưởng phòng?

  Chi tiết
 • Vai trò của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

  Vai trò của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hiện đang là mùa cao điểm đại hội cổ đông thường niên của các công ty cổ phần (CTCP). Tuy nhiên, tham dự một số đại hội cổ đông trong thời gian qua, có thể nhận thấy ban kiểm soát (BKS) trong các công ty này dường như chưa thể hiện hết vai trò bảo vệ nhà đầu tư và giám sát hoạt động của hội đồng quản trị (HĐQT) và ban giám đốc (BGĐ).

  Chi tiết
 • Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

  Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

  • 29/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm những nội dung như thế nào? Pháp luật có quy định cụ thể về vấn đề này hay không? Bạn có thể tham khảo biểu mẫu của công ty Luật Minh Gia như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

  Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần.

  • 29/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần là gì? Công ty cổ phần có bắt buộc phải thành lập Ban Kiểm soát không? Pháp luật quy định như thế về cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát? ? Vai trò của Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần?

  Chi tiết
 • Tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp

  Tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, Công ty Luật Minh Gia tư vấn, cung cấp những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng… cụ thể:

  Chi tiết