Bài viết về chủ đề "ban kiểm soát"

BAN KIỂM SOÁT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ban kiểm soát
Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp quy định thế nào?

Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp quy định thế nào?

Kính gửi Công ty tư vấn luật Minh Gia. Theo quy định tại khoản 2 Điều 122: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát : “ Thành viên ban kiểm soát không được giữ chức vụ quản lý Công ty”. Tôi xin hỏi các chức vụ quản lý công ty giới hạn đối với những chức danh nào? Hay theo cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định. Trường hợp Công ty tôi chưa có quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức Công ty thì việc vận dụng như thế nào? VD: TV ban kiểm soát có thể là kế toán trưởng hoặc trưởng phòng?

Chi tiết >>

Vai trò của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Vai trò của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Hiện đang là mùa cao điểm đại hội cổ đông thường niên của các công ty cổ phần (CTCP). Tuy nhiên, tham dự một số đại hội cổ đông trong thời gian qua, có thể nhận thấy ban kiểm soát (BKS) trong các công ty này dường như chưa thể hiện hết vai trò bảo vệ nhà đầu tư và giám sát hoạt động của hội đồng quản trị (HĐQT) và ban giám đốc (BGĐ).

Chi tiết >>

Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung về nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT, quy định về thành viên và chủ tịch HĐQT và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây

Chi tiết >>

Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần - Công ty cổ phần chính là mô hình kinh tế tiến bộ của xã hội văn minh loài người hiện nay, để hiểu một cách đơn giản nhất thì chúng ta hiểu Công ty cổ phần chính là một “nhà nước” thu nhỏ

Chi tiết >>

Tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, Công ty Luật Minh Gia tư vấn, cung cấp những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng… cụ thể:

Chi tiết >>