Bài viết về chủ đề "bản khai lý lịch"

BẢN KHAI LÝ LỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bản khai lý lịch
Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Về vấn đề nhập quốc tịch Việt Nam, cụ thể về các điều kiện để được nhập quốc tịch và quy định về quy trình, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam được quy định và hướng dẫn như sau:

Chi tiết >>

Mẫu bản khai lý lịch kèm theo đơn xin thôi quốc tịch

Mẫu bản khai lý lịch kèm theo đơn xin thôi quốc tịch

Nội dung bản khai lý lịch kèm theo đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm các thông tin về người khai, thông tin về nhân thân, lý do xin cấp bản khai và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu bản khai lý lịch kèm theo đơn nhập quốc tịch Việt Nam

Mẫu bản khai lý lịch kèm theo đơn nhập quốc tịch Việt Nam

Nội dung bản khai lý lịch đối với trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm thông tin về người khai, tóm tắt về bản thân, gia đình và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>