Bài viết về chủ đề "ban hành văn bản pháp luật"

BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ban hành văn bản pháp luật
Nghị định 51/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc, phạm vi, trình tự, thủ tục cấp ý kiến pháp lý

Nghị định 51/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc, phạm vi, trình tự, thủ tục cấp ý kiến pháp lý

Nghị định 51/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2015 quy định về nguyên tắc, phạm vi, trình tự, thủ tục cấp ý kiến pháp lý như sau:

Chi tiết >>

Văn bản ban hành sai người dân được bồi thường?

Văn bản ban hành sai người dân được bồi thường?

(PL&XH ) -Thực tế đối với những văn bản kiểu này, từ trước khi ban hành đã có thể dự liệu được sự “yểu mệnh” của nó bởi các quy định đưa ra rất khó khả thi.

Chi tiết >>