Trách nhiệm bàn giao công việc khi chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.
|

Trách nhiệm bàn giao công việc khi chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.

Việc bàn giao công việc, giấy tờ có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp khi nhân viên quyết định nghỉ việc. Nếu nhân viên nghỉ việc đảm nhận các chức vụ quan trọng trong công ty, cần phải dành nhiều thời gian để trao đổi và bàn giao đảm bảo thông tin, công cụ không bị mất mát. Vậy, nhân viên trước khi nghỉ việc có phải bắt buộc bàn giao công việc không? Pháp luật quy định như nào? Để tìm hiểu quy định về vấn đề này, bạn hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây:

Chi tiết
Người lao động có phải bàn giao công việc khi nghỉ việc?
|

Người lao động có phải bàn giao công việc khi nghỉ việc?

Luật sư tư vấn về vấn đề bàn giao công việc khi chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Người lao động có bắt buộc phải bàn giao công việc không? Trách nhiệm với người lao đồng khi không bàn giao hoặc bàn giao thiếu như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn về trường hợp người nghỉ việc trước không thực hiện bàn giao tiền quỹ.
|

Tư vấn về trường hợp người nghỉ việc trước không thực hiện bàn giao tiền quỹ.

Ba tôi thì bảo là không nhận, còn ông A cho rằng ba tôi đã nhận tiền, đã ký vào biên bản bàn giao, và lấy biên bản làm chứng cứ. Sau khi đối chất thì ba tôi lập tức đi tìm Ông B, Ông C và làm 1 cái biên bản mới, và có ghi là số tiền đó đang ở Ông A nắm giữ và Ông B, Ông C cũng đã xác nhận. Ba tôi cũng có gửi đơn cho UBND xã trình bày về việc này. Cho tôi hỏi luật sư trong trường hợp này thì phải làm sạo ạ? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ có phải bàn giao công việc?
|

NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ có phải bàn giao công việc?

Tư vấn trường hợp NLĐ kí hợp đồng lao động với thời hạn 3 tháng, Hết thời hạn hợp đồng 3 tháng kể từ ngày 01/01/2018 - 15/03/2018 công ty không ký hợp đồng với NLĐ nhưng NLĐ vẫn đi và hưởng lương bình thường. Hiện tại, NLĐ muốn xin nghỉ nhưng công ty yêu cầu NLĐ phải bàn giao chứng từ đầu tư và chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư trước đó

Chi tiết
Tư vấn về thanh toán tiền lương cho người lao động khi chấm dứt Hợp đồng
|

Tư vấn về thanh toán tiền lương cho người lao động khi chấm dứt Hợp đồng

Tôi là 1 nhân viên thư viện. Theo luật thì tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc vào ngày 29/1 và đã nhận được quyết định thôi việc từ ban lãnh đạo nhà trường ngày 29/1. Theo đó, tới ngày 29/2 tôi sẽ bắt đầu nghỉ. Từ ngày 29/1 khi tôi sang phòng kế toán và hỏi về việc kiểm kê, trưởng phòng kế toán nói sẽ bàn lại với giám đốc kế toán và báo lại cho tôi. Tuy nhiên, tới ngày 29/2 khi tôi tới để xin chữ ký đã bàn giao xong thì phòng kế toán yêu cầu tôi phải lên trường để kiểm kê và tôi đã không đến trường và

Chi tiết
Tư vấn về chế độ nghỉ thai sản theo pháp luật
|

Tư vấn về chế độ nghỉ thai sản theo pháp luật

Xin cho tôi hỏi trong tháng 1 năm 2016 vơ tôi có bàn giao công việc kế toán cho một người thứ 2 để chuẩn bị nghỉ hộ sản (có làm biên bản bàn giao và có chữ ký hai bên và chữ ký trưởng phòng) nhưng từ tháng 1 đến nay người thứ 2 không làm nên công ty kêu vợ tôi làm thay.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí