Có thể sử dụng lao động nữ đang nuôi con nhỏ làm việc ban đêm không?
|

Có thể sử dụng lao động nữ đang nuôi con nhỏ làm việc ban đêm không?

Theo Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 155 quy định như sau: Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa khi người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Xin hỏi: Trong trường hợp như trên, mà người lao động vì lý do cá nhân có nhu cầu/nguyện vọng làm việc vào ban đêm và tự làm bản cam kết cho người sử dụng lao động thì vấn đề này có trái với pháp luật không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí