Bài viết về chủ đề "bán đấu giá"

BÁN ĐẤU GIÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bán đấu giá
Tư vấn về trường hợp khởi kiện khi tỉnh thu hồi đất rồi bán đấu giá cho người khác?

Tư vấn về trường hợp khởi kiện khi tỉnh thu hồi đất rồi bán đấu giá cho người khác?

Luật sư tư vấn về trường hợp khởi kiện khi đất của người dân bị tỉnh thu hồi rồi bán đấu giá cho người khác. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Bán đấu giá và thanh lý tài sản tang vật vi phạm hành chính

Bán đấu giá và thanh lý tài sản tang vật vi phạm hành chính

Hiện tại chúng tôi đang tiến hành bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Tuy nhiên sau 2 lần giảm giá (mỗi lần 10%) để bán đấu giá vẫn chưa có người mua tài sản thì theo quy định là tiến hành thanh lý tài sản theo quy định. Vậy xin hỏi thanh lý tài sản này theo quy định nào (thông tư, nghị định nào hướng dẫn chi tiết) và việc thanh lý tài sản được thực hiện như thế nào.

Chi tiết >>

Tư vấn về giải tỏa kê biên tài sản để bán đấu giá thi hành án

Tư vấn về giải tỏa kê biên tài sản để bán đấu giá thi hành án

Luật sư tư vấn về giải tỏa kê biên bán đấu giá tài sản để thi hành án.

Chi tiết >>

Bán đấu giá bất động sản để thi hành án trong khi mảnh đất đang bị lấn chiếm

Bán đấu giá bất động sản để thi hành án trong khi mảnh đất đang bị lấn chiếm

Luật sư tư vấn về trường hợp bán đấu giá đất đai để thi hành án trong khi mảnh đất đang bị lấn chiếm và cơ quan thi hành án không giao đủ diện tích đất. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 164/2004/NĐ-CP Về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án

Nghị định số 164/2004/NĐ-CP Về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án

Nghị định này quy định về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành bản án, quyết định dân sự được thi hành

Chi tiết >>

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Quy định về bán đấu giá tài sản

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Quy định về bán đấu giá tài sản

Nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản

Chi tiết >>