Bán đấu giá và thanh lý tài sản tang vật vi phạm hành chính
|

Bán đấu giá và thanh lý tài sản tang vật vi phạm hành chính

Tang vật là tài sản bị cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền tịch thu đối với những người có hành vi phạm tội bị xử phạt hành chính. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc xử lý các tang vật bị vi phạm hành chính? Bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính được thực hiện như thế nào? Thanh lý tài sản là tang vật được thực hiện khi nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí