Bài viết về chủ đề "bản chính giấy khai sinh"

BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bản chính giấy khai sinh
Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

Ủy ban nhân dân quận huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung. Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

Chi tiết >>