Làm lại giấy khai sinh thực hiện thế nào?
|

Làm lại giấy khai sinh thực hiện thế nào?

Tư vấn quy định về làm lại giấy khai sinh và các thủ tục liên quan, cụ thể: Ủy ban nhân dân quận huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung. Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí