Bài viết về chủ đề "bản cam kết"

BẢN CAM KẾT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bản cam kết
Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động khi có bản cam kết

Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động khi có bản cam kết

Tôi là kỹ sư tại 1 công ty cổ phần. Trước khi vào làm việc tại công ty thì công ty kí hợp đồng lao động dài hạn với tôi và 1 bản thỏa thuận nội dung như sau: 1. Kể từ ngày kí HĐLĐ không xác định thời hạn người lao động cam kết làm việc lâu dài tại công ty 15 năm 2. Người lao động tự nguyện nộp bằng chính ( Bằng đại học ).

Chi tiết >>

Mẫu biên bản hòa giải

Mẫu biên bản hòa giải

Nội dung biên bản hòa giải bao gồm thông tin về địa điểm, thành phần tham dự hòa giải, nội dung hòa giải, kết quả hòa giải và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu cam kết

Mẫu cam kết

Bản cam kết được thể hiện cụ thể về nội dung và hình thức bao gồm địa điểm cam kết, thời gian cam kết, thỏa thuận trong cam kết... cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu cam đoan

Mẫu cam đoan

Về hình thức và nội dung của bản cam đoan dành cho cá nhân hoặc tổ được thể hiện cụ thể như sau:

Chi tiết >>