Bài viết về chủ đề "bán án trái pháp luật "

BÁN ÁN TRÁI PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bán án trái pháp luật

 • Tội ra bản án trái pháp luật

  Tội ra bản án trái pháp luật.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội ra bản án trái pháp luật là hành vi của thẩm phán hoặc của hội thẩm ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp luật.

  Chi tiết