Tư vấn bồi thường thiệt hại
|

Tư vấn bồi thường thiệt hại

Em có bà chị mở bãi giữ xe, trông xe đã làm mất 1 chiếc Sh của khách hàng.Chị em nên đền tiến theo giá trị thật của xe (xe nhập) hay theo giấy tờ mua trên giấy? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí