Bài viết về chủ đề "bà mẹ Việt Nam anh hùng"

BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bà mẹ Việt Nam anh hùng
Không có giấy tờ có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Không có giấy tờ có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Luật sư tư vấn trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với phần đất của bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng chỉ là giấy tờ viết tay, đã bị mất. Hiện nay muốn xin cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được hay không?

Chi tiết >>

Hỏi tư vấn về thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng?

Hỏi tư vấn về thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng?

Việc thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng có được pháp luật quy định hay không? Ai là người có quyền được thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng?

Chi tiết >>