Bài viết về chủ đề "bảo hiểm thất nghiệp"

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hiểm thất nghiệp
Vào công tác từ tháng 7/2009 có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Vào công tác từ tháng 7/2009 có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Công tác từ tháng 8 năm 2009, trong thời gian đó không phải đóng Bảo hiểm thất nghiệp. Đến năm 2015 chuyển công tác và bắt đầu tham gia bảo hiểm Thất nghiệp. Đến Tháng 6 năm 2017 xin nghỉ việc và không được hưởng các chế độ trong thời gian từ tháng 6 năm 2009 đến năm 2015.

Chi tiết >>

Chế độ BHXH, BH thất nghiệp khi người lao động xin nghỉ việc hoặc bị sa thải

Chế độ BHXH, BH thất nghiệp khi người lao động xin nghỉ việc hoặc bị sa thải

Nội dung yêu cầu Tôi vào làm việc từ ngày 03/08/2009 cho đển 03/10/2009 tôi kí hợp đồng chính thức cho đến 03/10/2010, và tôi lý lại hợp đồng 03/10/2010 đến 03/102012, tôi lại ký hợp đồng 03/10/2012 đến 03/10/2014, từ 03/10/2014 tôi ký hợp đồng không thời hạn cho đến nay. từ khi ký hợp đồng với công ty 03/10/2009 tôi đã đóng BH đầy đủ, vậy cho tôi xin hỏi :

Chi tiết >>