Bài viết về chủ đề "bất động sản"

BẤT ĐỘNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bất động sản
Tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng vốn là bất động sản

Tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng vốn là bất động sản

Năm 2009, tôi có ký hợp đồng góp vốn để mua 01 ô đất dự án với công ty chủ dự án và được nhận 01 hợp đồng góp vốn gốc mang tên tôi. Theo điều khoản hợp đồng nếu không có điều kiện tiếp tục thực hiện hợp đồng góp vốn này thì hợp đồng chỉ được chuyển nhượng 01 lần (phải qua công chứng và có xác nhận đồng ý của công ty, sau đó công ty sẽ lập phụ lục đổi tên người góp vốn mới).

Chi tiết >>