Bài viết về chủ đề "an sinh xã hội"

AN SINH XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về an sinh xã hội
Nghị định 109/2015/NĐ-CP về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

Nghị định 109/2015/NĐ-CP về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 Về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

Chi tiết >>

Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm

Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm

Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Chi tiết >>