Án phí ly hôn 2021, cách tính án phí chia tài sản khi ly hôn
|

Án phí ly hôn 2021, cách tính án phí chia tài sản khi ly hôn

Án phí ly hôn là khoản chi phí phát sinh trong hoạt động tố tụng giải quyết ly hôn tại Tòa án, theo đó người có nghĩa vụ nộp án phí có trách nhiệm nộp một khoản tiền cụ thể vào ngân sách nhà nước nhằm bù đắp các chi phí của nhà nước và cũng như là kinh phí để giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các bên.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí