Bài viết về chủ đề "án phí không giá ngạch "

ÁN PHÍ KHÔNG GIÁ NGẠCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về án phí không giá ngạch

 • Tư vấn về Án phí không giá ngạch trong vụ án dân sự?

  Tư vấn về Án phí không giá ngạch trong vụ án dân sự?.

  • 29/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hỏi: Đối với vụ án dân sự không có giá ngạch có nhiều bị đơn mà các bị đơn thuộc trường hợp phải chịu án phí thì mức án phí không có giá ngạch (300.000đ) phải chia đều cho mỗi bị đơn hay mỗi bị đơn phải chịu 300.000đ?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn