Bài viết về chủ đề "án phí không giá ngạch"

ÁN PHÍ KHÔNG GIÁ NGẠCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về án phí không giá ngạch
Tư vấn về Án phí không giá ngạch trong vụ án dân sự?

Tư vấn về Án phí không giá ngạch trong vụ án dân sự?

Hỏi: Đối với vụ án dân sự không có giá ngạch có nhiều bị đơn mà các bị đơn thuộc trường hợp phải chịu án phí thì mức án phí không có giá ngạch (200.000đ) phải chia đều cho mỗi bị đơn hay mỗi bị đơn phải chịu 200.000đ?

Chi tiết >>