Bài viết về chủ đề "án phí hành chính "

ÁN PHÍ HÀNH CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về án phí hành chính

 • Quy định về án phí và mức tính án phí

  Quy định về án phí và mức tính án phí.

  • 09/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mức thu án phí, lệ phí Tòa án, tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án đối với từng vụ án được quy định như thế nào? Ai có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án; nghĩa vụ chịu án phí, lệ phí Tòa án? Trường hợp nào không phải nộp, không phải chịu, miễn, giảm án phí, lệ phí Tòa án?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn