Bài viết về chủ đề "an ninh dân dân "

AN NINH DÂN DÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về an ninh dân dân

 • Chế độ ưu tiên tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

  Chế độ ưu tiên tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.

  • 25/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Em có đọc văn bản về việc thi vào khối trường Công an của BCA, dành cho chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND và chiến sĩ phục vụ nghĩa vụ quân sự đã xuất ngũ. Theo thông tư trên thì chiến sĩ NVCA (Nghĩa vụ công an) khi phục vụ được 18 tháng hoặc khi đã hết thời hạn nghĩa vụ vẫn được thi vào trường CA lần cuối. Và lính NV Quân sự được thi vào ngành CA khi xuất ngũ trong vòng 12 tháng

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn