Bài viết về chủ đề "6 tháng"

6 THÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về 6 tháng
Hợp đồng lao động 6 tháng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Hợp đồng lao động 6 tháng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Luật sư tư vấn về trường hợp giao kết hợp đồng lao động 6 tháng thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Nội dung tư vấn:

Chi tiết >>