Tư vấn cách tính tiền lương làm thêm và tiền lãi khi công ty chậm trả lương
|

Tư vấn cách tính tiền lương làm thêm và tiền lãi khi công ty chậm trả lương

Em xin chào luật sư! Hiện tại em có 1 thắc mắc nhờ các anh chị tư vấn giúp em. Em đi làm đã gần 4 năm, trong suốt 4 năm em có tăng ca và tổng số giờ tăng ca trong 4 năm đến thời điểm hiện tại là 450 giờ. Vì tính chất công việc nên việc sắp xếp nghỉ bù cũng không thể giải quyết hết số giờ đó của em, và phía công ty cũng chưa trả tiền cho số giờ tăng ca đó.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn