Bài viết về chủ đề "37 tuổi "

37 TUỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về 37 tuổi

 • Nghỉ hưu trước tuổi và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ 20 năm

  Nghỉ hưu trước tuổi và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ 20 năm.

  • 15/02/2019
  • Ls Nguyễn Phương Lan

  Nhờ luật sư tư vấn về trường hợp xuất ngũ khi 37 tuổi và muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi nào được nghỉ hưu như sau: Hiện nay tôi 37 tuổi, tôi nhập ngũ năm 1995, tức tôi đã công tác 20 năm 5 tháng, nếu tôi xin xuất ngũ và không thanh toán trợ cấp bảo hiểm 1 lần, thì tôi có thể được nghỉ hưu khi đến tuổi hay không,

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169