Tư vấn nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế
|

Tư vấn nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế

Thưa luật sư! Cho tôi hỏi thắc mắc về nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế như sau: Tôi năm nay đã 52 tuổi (nữ) và đã tham gia đóng BHXH được 31 năm. Công việc của tôi là giáo viên. Hiện tôi đang công tác tại vùng có hệ số khu vực là 0,3. Hệ số lương của tôi hiện giờ là 4,06, thâm niên nghề 31%; vượt khung 9%. Tôi có dự định xin nghỉ hưu trước tuổi vào năm 201x với lí do về sức khỏe.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí