Bài viết về chủ đề "3 tháng"

3 THÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về 3 tháng
Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn về trường hợp nghỉ việc mà 3 tháng vẫn chưa trả sổ bảo hiểm và chi trả trợ cấp thôi việc và cách tính trợ cấp thôi việc. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>