Bài viết về chủ đề "26/2015/NĐ-CP"

26/2015/NĐ-CP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về 26/2015/NĐ-CP
Cán bộ cấp xã về hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Cán bộ cấp xã về hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Tôi sinh năm 1957, là cán bộ xã phường. Tôi công tác từ tháng 01/2000 đến tháng 09/2015 tôi không đủ tuổi tái cử. Đến 01/10/2015 UBND huyện ra QĐ cho tôi nghỉ công tác theo nghị định 26/2015/NĐ-CP. Cho tôi hỏi: Trường hợp của tôi thì được hưởng những chế độ gì? Tôi muốn giải quyết Bảo hiểm xã hội 1 lần luôn trong tháng 11/2015 có được hay không?

Chi tiết >>