Bài viết về chủ đề "2 sổ BHXH"

2 SỔ BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về 2 sổ BHXH
Tư vấn về: có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau?

Tư vấn về: có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau?

Tư vấn về trường hợp có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau thì giải quyết như thế nào? Nội dung như sau:

Chi tiết >>