Bài viết về chủ đề "108/2014/NĐ - CP"

108/2014/NĐ - CP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về 108/2014/NĐ - CP
Bị xử lý kỷ luật cảnh cáo có thuộc trường hợp tinh giản biên chế?

Bị xử lý kỷ luật cảnh cáo có thuộc trường hợp tinh giản biên chế?

Câu hỏi: Xin chào luật sư. Cho tôi hỏi nếu thủ trưởng 1 đơn vị có đủ điều kiện về hưu nhưng lại bị kỷ luật mức CẢNH CÁO có được về hưu theo nghị định 108 được không? có thuộc đối tượng của nghị định không, quy định thế nào mong luật sư tư vấn, Tôi xin cảm ơn

Chi tiết >>