Bài viết về chủ đề "100% vốn nước ngoài "

100% VỐN NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về 100% vốn nước ngoài

 • Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

  Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài.

  • 17/06/2015
  • Trần Diềm Quỳnh

  Em muốn hỏi về thủ tục thành lập Công ty của người nước ngoài tại Việt Nam: thuê văn phòng tại Việt Nam; ngành nghề kinh doanh: ván gỗ dán công nghiệp; vốn đầu tư ban đầu khoảng 10 tỷ VNĐ. Hỏi, về điều kiện và các thủ tục để thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×