Bài viết về chủ đề "100% vốn nước ngoài"

100% VỐN NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về 100% vốn nước ngoài
Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

Em muốn hỏi về thủ tục thành lập Công ty của người nước ngoài tại Việt Nam: thuê văn phòng tại Việt Nam; ngành nghề kinh doanh: ván gỗ dán công nghiệp; vốn đầu tư ban đầu khoảng 10 tỷ VNĐ. Hỏi, về điều kiện và các thủ tục để thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài?

Chi tiết >>