Bài viết về chủ đề "02 hợp đồng lao động trở lên"

02 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRỞ LÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về 02 hợp đồng lao động trở lên
Đóng BHXH, BHTN cho NLĐ có 02 HĐLĐ trở lên

Đóng BHXH, BHTN cho NLĐ có 02 HĐLĐ trở lên

Xin chào luật sư. Nhờ Luật sư tư vấn giúp em vấn đề này với ạ Công ty e đang muốn thuê 1 chị làm tạp vụ cho Công ty với thời gian 2 tiếng/ngày với mức lương 50.000 đồng/ngày.

Chi tiết >>