Bài viết về chủ đề " viên chức"

VIÊN CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về viên chức
Cán bộ hợp đồng xác định thời hạn có được tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP?

Cán bộ hợp đồng xác định thời hạn có được tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP?

Tôi là cán bộ hợp đồng có thời hạn của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, có mã ngạch, có đóng Bảo hiểm (đến nay đã được 4 năm ),nhưng trong lần rà soát danh sách những người được hưởng tăng lương 8% này những đối tượng như tôi lại không được hưởng, vậy tôi có thuộc đối tượng được hưởng tăng lương 8% đó không ?

Chi tiết >>