Bài viết về chủ đề "'quyền lợi người LĐ"

'QUYỀN LỢI NGƯỜI LĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về 'quyền lợi người LĐ
NLĐ được hưởng quyền lợi gì khi NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ

NLĐ được hưởng quyền lợi gì khi NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Tôi đã làm bảo vệ cho công ty Đ Sài Gòn đc hơn 2 năm và đã kí hợp đồng lao động lần thứ 2 tức là hợp đồng ba năm, nhưng do vị trí của tôi đang làm buộc phải bàn giao lại cho một công ty khác đảm nhận nên công ty của quyết định chấm dứt hợp đồng và cho tôi thôi việc. Vậy cho hỏi tôi được quyền lợi và tiền bồi thường hợp đồng hay không? bởi tôi chỉ mới làm được một năm thì đã bị thôi việc trong khi hợp đồng lao động vẫn còn hiệu lực là 2 năm nữa

Chi tiết >>