Tìm kiếm "tư vấn pháp luật"

tư vấn pháp luật - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật

<span class='highlight'>Tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> thủ tục chuyển quyền sở hữu đất

vấn thủ tục chuyển quyền sở hữu đất

Thưa luật sư em muốn hỏi vấn pháp luật, ba của e đứng tên người đại diện sử dụng đất, mẹ của e đã mất nhưng không có di chúc, bà ngoại mất sau mẹ của e, ba của e muốn chuyển quyền sở hữu đất kg cần người thừa kế được không ? xin vấn pháp luật vui lòng cho e biết cụ thể
Chi tiết >>
Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước.

Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước.

vấn pháp luật về điều kiện nhận nuôi con nuôi và thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước qua một số trường hợp cụ thể:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> về trường hợp phát sinh thừa kế theo <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span>.

Luật vấn về trường hợp phát sinh thừa kế theo pháp luật.

Quy định của pháp luật hiện hành về thừa kế theo pháp luật đối với tài sản do cha mẹ để lại.
Chi tiết >>
Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần./.

Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần./.

Luật vấn pháp luật về Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần và các quy định pháp luật bảo hiểm xã hội khác liên quan, nội dung như sau:
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> Chia doanh nghiệp

Dịch vụ luật vấn Chia doanh nghiệp

Thủ tục Chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với cách là nhà vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ vấn giúp doanh nghiệp thủ tục chia doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> tách doanh nghiệp

Luật vấn tách doanh nghiệp

Thủ tục Tách doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với cách là nhà vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ vấn giúp doanh nghiệp thủ tục tách doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> sáp nhập doanh nghiệp

Dịch vụ luật vấn sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục Sáp nhập doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với cách là nhà vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ vấn giúp doanh nghiệp thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> về <span class='highlight'>vấn</span> đề chi trả phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ đối với cán bộ công chức

vấn về vấn đề chi trả phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ đối với cán bộ công chức

Kính gửi văn phòng vấn pháp luật. Tôi hiện là kế toán của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện xin nhờ chương trình vấn một số thắc mắc.
Chi tiết >>
Phiếu lý lịch <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>pháp</span> của người nước ngoài có phải hợp <span class='highlight'>pháp</span> hóa lãnh sự không?

Phiếu lý lịch pháp của người nước ngoài có phải hợp pháp hóa lãnh sự không?

Luật vấn về việc hợp thức hóa phiếu lý lịch pháp của người nước ngoài. Cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Chia thừa kế theo <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span>?

Chia thừa kế theo pháp luật?

Luật vấn về chia thừa kế trong trường hợp bố mẹ chết không để lại di chúc hoặc có di chúc nhưng không hợp pháp theo quy định của pháp luật
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> lập di chúc hợp <span class='highlight'>pháp</span>, quyền của các con khi bố mẹ lập di chúc

vấn lập di chúc hợp pháp, quyền của các con khi bố mẹ lập di chúc

Luật Minh Gia vấn các vấn đề liên quan đến thừa kế theo quy định của pháp luật
Chi tiết >>
Nghỉ việc trái <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span> có phải bồi thường không?

Nghỉ việc trái pháp luật có phải bồi thường không?

Luật vấn về vấn đề bồi thường hợp đồng lao động khi chấm dứt hợp đồng trái pháp luât? nội dung trả lời vấn như sau:
Chi tiết >>
Chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp nào là trái <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span>?

Chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp nào là trái pháp luật?

Luật vấn về việc chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Nội dung vấn như sau:
Chi tiết >>
Xử lý về trường hợp sa thải trái <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span>

Xử lý về trường hợp sa thải trái pháp luật

Luật vấn về trường hợp sa thải trái pháp luật về trình tự, thủ tục. Nội dung vấn như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> về thừa kế theo <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span> và thừa kế thế vị

vấn về thừa kế theo pháp luật và thừa kế thế vị

Luật vấn về thừa kế theo pháp luật và thừa kế thế vị như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> về trường hợp chia thừa kế theo <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span>

vấn về trường hợp chia thừa kế theo pháp luật

Luật vấn về trường hợp chia thừa kế theo pháp luật khi xuất hiện chi phí mai táng và thừa kế thế vị.
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> về trường hợp bị sa thải trái <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span>

vấn về trường hợp bị sa thải trái pháp luật

Luật vấn về trường hợp người lao động bị sa thải trái pháp luật và không được đóng bảo hiểm xã hội
Chi tiết >>
Quy định của <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span> đối với hành vi mua bán hóa đơn?

Quy định của pháp luật đối với hành vi mua bán hóa đơn?

Luật vấn về những quy định của pháp luật đối với hành vi mua bán hóa đơn. Nội dung vấn như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> về khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span>

vấn về khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo pháp luật

Luật vấn khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo pháp luật.
Chi tiết >>
Chia di sản thừa kế theo <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span> khi cha mẹ đã ly hôn

Chia di sản thừa kế theo pháp luật khi cha mẹ đã ly hôn

Luật vấn về trường hợp chia di sản thừa kế theo pháp luật. Nội dung vấn như sau:
Chi tiết >>