Tìm kiếm "tư vấn pháp luật"

tư vấn pháp luật - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật

Tổng đài <span class='highlight'>luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> <span class='highlight'>luật</span> Đầu <span class='highlight'>tư</span> nước ngoài trực tuyến 19006169

Tổng đài luật vấn luật Đầu nước ngoài trực tuyến 19006169

vấn pháp luật đầu nước ngoài trực tuyến qua điện thoại tại Luật Minh Gia là hoạt động vấn, hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu là cá nhân, tổ chức, thương nhân nước ngoài trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu thị trường và đầu kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu ra nước ngoài.
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư riêng cho cá nhân

Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân

Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân trên nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau, cụ thể dịch vụ luật sư riêng bao gồm: Dịch vụ vấn pháp luật; Dịch vụ vấn giải quyết tranh chấp; Đại diện theo ủy quyền cho cá nhân như sau.
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> <span class='highlight'>luật</span> qua điện thoại

Dịch vụ luật vấn luật qua điện thoại

Dịch vụ luật vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại 1900 6169 là dịch vụ vấn mở rộng của Luật Minh Gia, xuất phát từ nhu cầu và điều kiện thực tế của người yêu cầu vấn luật không có điều kiện thuận lợi để đến văn phòng luật sư/công ty luật, mặc dù đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý.
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> về các biện <span class='highlight'>pháp</span> cưỡng chế thi hành án dân sự

vấn về các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Luật vấn về các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự.
Chi tiết >>
Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Nghị định về đăng ký  giao dịch bảo đảm-trợ giúp <span class='highlight'>pháp</span> lý-<span class='highlight'>luật</span> sư

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm-trợ giúp pháp lý-luật

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, vấn pháp luật như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> điều chỉnh giấy chứng nhận đầu <span class='highlight'>tư</span>

Luật vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu

Điều chỉnh giấy phép đầu là thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với cách là nhà vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ vấn giúp doanh nghiệp thủ tục Điều chỉnh giấy phép đầu như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> thay đổi người đại diện theo <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span> của CTCP

vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP

Luật vấn về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Nội dung vấn như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> trực tuyến qua điện thoại

Luật vấn trực tuyến qua điện thoại

Tổng đài luật vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại 1900 6169 tại Luật Minh Gia hoạt động liên tục tất cả các ngày trong tuần và phục vụ tất cả đối tượng trên phạm vi cả nước, với đội ngũ luật sư, luật gia có chuyên môn thực hiện vấn.
Chi tiết >>
Thừa kế theo <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span>

Thừa kế theo pháp luật

Luật vấn về trường hợp thừa kế theo pháp luật. Di sản thừa kế là một mảnh đất
Chi tiết >>
Quy định của <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span> lao động về chế độ thai sản

Quy định của pháp luật lao động về chế độ thai sản

Luật vấn quy định của pháp luật lao động về chế độ thai sản
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> thủ tục chuyển quyền sở hữu đất

vấn thủ tục chuyển quyền sở hữu đất

Thưa luật sư em muốn hỏi vấn pháp luật, ba của e đứng tên người đại diện sử dụng đất, mẹ của e đã mất nhưng không có di chúc, bà ngoại mất sau mẹ của e, ba của e muốn chuyển quyền sở hữu đất kg cần người thừa kế được không ? xin vấn pháp luật vui lòng cho e biết cụ thể
Chi tiết >>
Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước.

Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước.

vấn pháp luật về điều kiện nhận nuôi con nuôi và thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước qua một số trường hợp cụ thể:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> tách doanh nghiệp

Luật vấn tách doanh nghiệp

Thủ tục Tách doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với cách là nhà vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ vấn giúp doanh nghiệp thủ tục tách doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> Chia doanh nghiệp

Dịch vụ luật vấn Chia doanh nghiệp

Thủ tục Chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với cách là nhà vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ vấn giúp doanh nghiệp thủ tục chia doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> sáp nhập doanh nghiệp

Dịch vụ luật vấn sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục Sáp nhập doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với cách là nhà vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ vấn giúp doanh nghiệp thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> về trường hợp phát sinh thừa kế theo <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span>.

Luật vấn về trường hợp phát sinh thừa kế theo pháp luật.

Quy định của pháp luật hiện hành về thừa kế theo pháp luật đối với tài sản do cha mẹ để lại.
Chi tiết >>
Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần./.

Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần./.

Luật vấn pháp luật về Điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng BHXH một lần và các quy định pháp luật bảo hiểm xã hội khác liên quan, nội dung như sau:
Chi tiết >>
Nghỉ việc trái <span class='highlight'>pháp</span> <span class='highlight'>luật</span> có phải bồi thường không?

Nghỉ việc trái pháp luật có phải bồi thường không?

Luật vấn về vấn đề bồi thường hợp đồng lao động khi chấm dứt hợp đồng trái pháp luât? nội dung trả lời vấn như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> lập di chúc hợp <span class='highlight'>pháp</span>, quyền của các con khi bố mẹ lập di chúc

vấn lập di chúc hợp pháp, quyền của các con khi bố mẹ lập di chúc

Luật Minh Gia vấn các vấn đề liên quan đến thừa kế theo quy định của pháp luật
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư <span class='highlight'>tư</span> <span class='highlight'>vấn</span> về nghĩa vụ cấp dưỡng khi ly hôn

Luật vấn về nghĩa vụ cấp dưỡng khi ly hôn

Luật vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email đối với trường hợp về cấp dưỡng và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn, nội dung hỏi và trả lời vấn như sau:
Chi tiết >>