Quyết định

Tổng hợp và cập nhật các Quyết định của các cơ quan Bộ, Ban, Ngành, UBND..., bao gồm Quyết định mới ban hành và Quyết định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2015-2019

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2015-2019

Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2015-2019 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Lai Châu áp dụng trong 05 năm (2015-2019)

Bảng giá đất tỉnh Lai Châu áp dụng trong 05 năm (2015-2019)

Bảng giá đất tỉnh Lai Châu áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk áp dụng từ 2015

Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk áp dụng từ 2015

Bảng khung giá đất tỉnh Đắk Lắk áp dụng từ 2015 ban hành kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019)

Bảng giá đất tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019)

Bảng khung giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng

Bảng giá đất thành phố Đà Nẵng

Bảng khung giá đất thành phố Đà Nẵng áp dụng 2015 ban hành kèm theo Quyết định 41/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang áp dụng từ năm 2015

Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang áp dụng từ năm 2015

Bảng khung giá đất tỉnh Tiền Giang trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh áp dụng 05 năm (2015 - 2019)

Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh áp dụng 05 năm (2015 - 2019)

Bảng khung giá đất tỉnh Trà Vinh áp dụng 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng áp dụng từ năm 2015 đến năm 2019

Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng áp dụng từ năm 2015 đến năm 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Cao Bằng áp dụng từ năm 2015 đến hết năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Yên bái thực hiện trong 05 năm (2015 - 2019)

Bảng giá đất tỉnh Yên bái thực hiện trong 05 năm (2015 - 2019)

Bảng khung giá đất tỉnh Yên bái thực hiện trong 05 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2019

Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2019

Bảng khung giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá các loại đất tỉnh Hòa Bình năm 2015-2019

Bảng giá các loại đất tỉnh Hòa Bình năm 2015-2019

Bảng khung giá các loại đất áp dụng từ năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Điện Biên áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Điện Biên áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Điện Biên áp dụng từ năm 2015 đến 2019 được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang áp dụng từ năm 2015

Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang áp dụng từ năm 2015

Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang áp dụng từ năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Bến tre áp dụng giai đoạn 2015 - 2020

Bảng giá đất tỉnh Bến tre áp dụng giai đoạn 2015 - 2020

Bảng khung giá đất tỉnh Bến tre áp dụng giai đoạn 2015 - 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp áp dụng 05 năm (2015-2019)

Bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp áp dụng 05 năm (2015-2019)

Bảng khung giá đất tỉnh Đồng Tháp áp dụng 05 năm (2015-2019) được ban hành kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Hải Dương áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Hải Dương áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng khung giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương áp dụng từ năm 2015 đến 2019 được ban hành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2020

Bảng giá đất tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2020

Bảng khung giá đất các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Bình Phước áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Bình Phước áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng khung giá đất tại tỉnh Bình Phước áp dụng từ năm 2015 đến 2019 32/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2019 được ban hành kèm theo Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>