Quyết định

Tổng hợp và cập nhật các Quyết định của các cơ quan Bộ, Ban, Ngành, UBND..., bao gồm Quyết định mới ban hành và Quyết định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 

Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội

Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn Hà Nội.

Chi tiết >>

Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN Về đặc xá năm 2016

Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN Về đặc xá năm 2016

Ngày 17 tháng 10 năm 2016 Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN Về đặc xá năm 2016

Chi tiết >>

Quyết định 2868/QĐ-NHNN Quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Quyết định 2868/QĐ-NHNN Quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Quyết định 2868/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 11 năm 2010 Quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam như sau:

Chi tiết >>

Quyết định 1239/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất làm căn cứ bồi thường từ TT Trâu Quỳ đi Đa Tốn, Gia Lâm

Quyết định 1239/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất làm căn cứ bồi thường từ TT Trâu Quỳ đi Đa Tốn, Gia Lâm

Quyết định 1239/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Trâu Quỳ (giao với tuyến đường Dương Xá-Đông Dư) đi xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

Chi tiết >>

Quyết định 954/QĐ-BGTVT về bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Quyết định 954/QĐ-BGTVT về bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Quyết định 954/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2016 về bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Chi tiết >>

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 03 năm 2016 Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Bình Định áp dụng trong 05 năm (2015-2019)

Bảng giá đất tỉnh Bình Định áp dụng trong 05 năm (2015-2019)

Bảng khung giá đất tỉnh Bình Định áp dụng trong 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Thanh Hóa áp dụng thời kỳ từ năm 2015-2019

Bảng giá đất tỉnh Thanh Hóa áp dụng thời kỳ từ năm 2015-2019

Bảng khung giá đất tỉnh Thanh Hóa áp dụng thời kỳ từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh áp dụng từ năm 2014

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh áp dụng từ năm 2014

Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh áp dụng từ năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3566/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Sơn La áp dụng từ năm 2014

Bảng giá đất tỉnh Sơn La áp dụng từ năm 2014

Bảng khung giá đất tỉnh Sơn La áp dụng từ năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Thái Bình áp dụng từ năm 2015

Bảng giá đất tỉnh Thái Bình áp dụng từ năm 2015

Bảng khung giá đất tỉnh Thái Bình áp dụng từ năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định 3077/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Hà Giang áp dụng từ năm 2014

Bảng giá đất tỉnh Hà Giang áp dụng từ năm 2014

Bảng khung giá đất tỉnh Hà Giang áp dụng từ năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định 2978/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Chi tiết >>

Bảng giá đất thành phố Hải Phòng áp dụng 05 năm (2015-2019)

Bảng giá đất thành phố Hải Phòng áp dụng 05 năm (2015-2019)

Bảng khung giá đất thành phố Hải Phòng áp dụng 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019

Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Bắc Giang áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh áp dụng 05 năm (2015-2019)

Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh áp dụng 05 năm (2015-2019)

Bảng khung giá đất tỉnh Bắc Ninh áp dụng 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 552/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014, Nội dung như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Nghệ An áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Nghệ An áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Nghệ An áp dụng từ năm 2015 đến 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 108/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận áp dụng giai đoạn 2015 - 2019

Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận áp dụng giai đoạn 2015 - 2019

Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận áp dụng giai đoạn từ năm 2015 đến 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 106/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Quảng Bình áp dụng từ năm 2015 đến 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 100/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019

Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Hà Tĩnh áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>

Bảng giá đất tỉnh Lào Cai áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Lào Cai áp dụng từ năm 2015 đến 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Lào Cai áp dụng từ năm 2015 đến 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 như sau:

Chi tiết >>