Luật sư

Nguyễn Thu Trang

Chuyên viên pháp lý

Lĩnh vực tư vấn chính:

- Tư vấn về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất lần đầu, thủ tục đính chính, thay đổi thông tin, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận;...

- Tư vấn các quy định của pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất,...;

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến thu hồi đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Tư vấn về trình tự, thủ tục hòa giải, khởi kiện tranh chấp đất đai, nhà ở;

- Tư vấn về các nghĩa vụ tài chính với đất đai, nhà ở: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ,...

- Tư vấn về pháp luật xây dựng: tư vấn điều kiện, thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh Giấy phép xây dựng; về vấn đề thi công, hoàn công,...

- Tư vấn về pháp luật Nhà ở: tư vấn các vấn đề liên quan đến nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ chính sách tái định cư,...

Lĩnh vực tư vấn khác:

- Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và gia đình, Hộ tịch, Cư trú,... qua điện thoại, Email cho khách hàng.

Liên hệ:

Điện thoại: 1900.6169

Email: [email protected]atminhgia.vn

Social Media:

Đào tạo:

Cử nhân luật trường Đại học Luật Hà Nội.

Dịch vụ luật sư

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169