Luật sư

Nguyễn Thị Nhàn

Lĩnh vực tư vấn chính:

- Tư vấn pháp luật dân sự về các vấn đề như thừa kế, tranh chấp hợp đồng như hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thuê..., các vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại trong hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng..., các vấn đề liên quan đến cư trú, quốc tịch...

- Tư vấn pháp luật hôn nhân, gia đình, pháp luật hộ tịch với các vấn đề chủ yếu như vấn đề kết hôn, ly hôn đơn phương, thuận tình ly hôn, vấn đề phân chia tài sản, con cái khi ly hôn..., các vấn đề liên quan đến hộ tịch như đăng ký khai sinh, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch... Và các vấn đề liên quan đến hôn nhân và hộ tịch có yếu tố nước ngoài...

- Tư vấn pháp luật lao động liên quan đến các vấn đề như hợp đồng lao động, tranh chấp hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng, các vấn đề liên quan đến tiền lương, các vấn đề liên quan đến bảo hiểm cho người lao động...

Social Media:

Kinh nghiệm làm việc: 

Có kinh nghiệm tư vấn lâu dài tại Công ty Luật Minh Gia

Trình độ đào tạo: 

Tốt nghiệp cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Hà Nội

Liên hệ: 

Điện thoại: (024) 6683.1212

Email: [email protected]

 

Dịch vụ luật sư

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169