Luật sư

Luật sư Thanh Hải

Lĩnh vực hành nghề chính

Bà Đinh Thanh Hải là luật sư sáng lập của công ty luật Minh Gia, phụ trách tư vấn, đại diện tham gia tố tụng về Dân sự, thừa kế, hợp đồng, hỗ trợ giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, tư vấn luật lao động, luật doanh nghiệp.

Trước khi tham gia hoạt động tại công ty luật Minh Gia, luật sư Thanh Hải từng làm việc tại nhiều tổ chức hành nghề luật sư tại Hà Nội (VPLS Nguyễn Huy Thiệp và công sự, Văn phòng luật sư Chu Đông và Cộng sự …)

Với hơn mười năm làm việc trong lĩnh vực pháp lý, Ls Đinh Thanh Hải đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tranh tụng tại Tòa án và hoạt đông tư vấn pháp luật, những vụ việc ls Hải đảm nhận luôn có nhiều phương án giải quyết tối ưu, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Social Media:

Đào tạo

- Cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội;

- Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ tư pháp cấp

Liên hệ

Điện thoại: (024) 6683.1212

Email: [email protected]

Dịch vụ luật sư