Luật sư

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư điều hành

Lĩnh vực hành nghề chính

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn là Giám đốc - Luật sư điều hành của chúng tôi và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty.

Lĩnh vực hoạt động chuyên môn chủ yếu luật sư Tuấn đảm nhiệm là tham gia tố tụng các vụ án Hình sự, Dân sự, Đất đai, Kinh doanh - thương mại, Lao động, Đại diện, đàm phán và giải quyết tranh chấp… ngoài ra luật sư Tuấn thực hiện Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực Doanh nghiệp trong nước - doanh nghiệp có vốn nước ngoài, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ.

Liên hệ

Điện thoại: (024) 6683.1212

Email: [email protected]

Social Media:

Quá trình công tác/làm việc

Trước khi làm việc và điều hành Công ty Luật Minh Gia, Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn đã tham gia làm việc, quản lý, hành nghề luật sư tại một số công ty, văn phòng luật sư uy tín, chuyên nghiệp (VPLS PGVN, S&BLaw, Đại Việt, Luật Khánh Minh ...).

Đào tạo

- Cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội;

- Chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ tư pháp cấp;

- Đào tạo về Pháp luật và Nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ, KHXH&NV.

Thành viên

- Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội.

Dịch vụ luật sư