Luật sư

Luật sư Lê Văn Chức

Lĩnh vực hành nghề

Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và sở hữu trí tuệ. Tham gia đại diện cho khách hàng để giải quyết vụ việc tranh chấp; Tham gia tố tụng tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng.

Chuyên môn, nghiệp vụ

Luật sư Lê Văn Chức am hiểu chuyên sâu về pháp luật doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và sở hữu trí tuệ. Hiện luật sư Chức đang phụ trách về dịch vụ pháp lý doanh nghiệp và tư vấn pháp luật cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước về vấn đề thành lập doanh nghiệp, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, giải thể, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp; tư vấn và xin cấp văn bằng bảo hộ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả; Giấy phép con và Giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

Liên hệ

Điện thoại: (024) 6683.1212

Email: [email protected]

Social Media:

Đào tạo

- Học luật sư - Học viện tư pháp

- Chứng chỉ hành nghề luật sư - Bộ Tư Pháp cấp.

Dịch vụ luật sư