Luật sư

Hoàng Thị Nhàn

Chuyên viên pháp lý

- Tư vấn về lĩnh vực dân sự bao gồm tranh chấp về thừa kế, hợp đồng, nuôi con nuôi, quốc tịch, ủy quyền, bồi thường thiệt hại, hôn nhân gia đình,...

- Tư vấn về lĩnh vực đất đai bao gồm tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp về đất đai, thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,...về quyền sử dụng đất...

- Tư vấn về lĩnh vực lao động bao gồm tư vấn về hợp đồng lao động, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, chế độ thai sản...và các tranh chấp liên quan đến lao động. 

- Tư vấn trình tự, thủ tục, quá trình tố tụng dân sự, hình sự, hành chính. 

Social Media:

Chuyên viên từng làm việc tại công ty Luật TNHH HTC VIỆT NAM

Dịch vụ luật sư

    Hotline: 1900.6169