Dịch vụ Luật sư riêng/Tư vấn thường xuyên
Lựa chọn gói dịch vụ
Chọn
Gói dịch vụ
Phí dịch vụ/tháng
Rút gọn
800.000đ
Đồng hành
1.500.000đ
Cơ bản
3.500.000đ
Nâng cao
7.000.000đ
Chuyên nghiệp
> 10.000.000đ

 

Tìm hiểu thêm về các gói dịch vụ tại đây
Bước tiếp theo
Hotline: 1900 6169