Luật sư Lao động, BHXH

 • Dịch vụ Luật sư tranh tụng vụ án Lao động

  • 30/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật Minh Gia ngoài hình thức tư vấn pháp luật lao động và tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề lao động qua điện thoại, Email và tư vấn trực tiếp, chúng tôi cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng các cụ án Lao động, nội dung cụ thể như sau:

  Luật sư Luật Minh Gia tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án liên quan đến Lao động bao gồm các tranh chấp và yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, cụ thể:

  1. Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.

  - Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, hoà giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoà giải không thành hoặc không giải quyết trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp sau đây không nhất thiết phải qua hoà giải tại cơ sở:

  +   Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

  +   Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động; về trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

  +   Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

  +   Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động;

  +   Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

  Tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động đã được Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động, bao gồm:

  +   Về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác;

  +   Về việc thực hiện thoả ước lao động tập thể;

  +   Về quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn.

  - Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định.

  Dịch vụ Luật sư tranh tụng vụ án Lao động

  >> Dịch vụ luật sư tranh tụng vụ án Lao động, gọi: 024.7307.1999

  2. Những yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

  - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định lao động của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

  - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định lao động của Trọng tài nước ngoài.

  - Các yêu cầu khác về lao động mà pháp luật có quy định.

  >> Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu luật sư tư vấn, giải quyết tranh chấp lao động

  Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan

  >>  Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Dân sự

  >>  Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Lao động

  >>  Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

  --------------

  Tham khảo tình huống luật sư tư vấn về tranh chấp lao động qua điện thoại

  Câu hỏi - Viên chức bị buộc thôi việc có phải bồi thường chi phí đào tạo?

  Kính gửi Công ty Luật Minh Gia, Tôi được Nhà nước cử đi học theo nguồn ngân sách. Hiện nay, do thời gian đi học kéo dài và đã quá thời hạn được cử, tuy nhiên tôi đã hoàn thành thời gian học tập, tuy nhiên do quá trình chấm và sửa luận văn kéo dài nên tôi chưa được công nhận tốt nghiệp và chưa về công tác tại cơ quan. Hiện tại, Cơ quan tôi có thông báo sẽ buộc thôi việc nếu tôi không trở về công tác và xử lý đền bù chi phí đào tạo.Tôi xin phép được hỏi: 1. Tôi có thuộc diện phải đền bù chi phí đào tạo tại thời điểm hiện tại nếu bị Cơ quan buộc thôi việc? 2. Trường hợp phải đền bù thì mức chi phí phải đền bù sẽ được tính như thế nào?Xin trân trọng cảm ơn!

  Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

  Điều 16. Đền bù chi phí đào tạo - Thông tư số 15/2012/TT-BNV quy định: 

  1. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

  2. Các trường hợp viên chức không phải đền bù chi phí đào tạo:

  a) Viên chức không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

  b) Viên chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyển công tác được cơ quan có thẩm quyền đồng ý;

  c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với viên chức khi đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Điều 17. Chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo

  1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có.

  2. Cách tính chi phí đền bù:

  a) Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 100% chi phí đào tạo;

  b) Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 50% chi phí của khóa học;

  c) Đối với các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

  S = (F / T1) x (T1 - T2)

  Trong đó:

  - S là chi phí đền bù;

  - F là tổng chi phí của khóa học;

  - T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

  - T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

  Điều 18. Quyết định trả và thu hồi tiền đền bù chi phí đào tạo

  1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với mức đền bù chi phí đào tạo của viên chức theo quy định.

  2. Thu hồi tiền đền bù chi phí đào tạo

  a) Chậm nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định về việc đền bù chi phí đào tạo của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải đền bù cho đơn vị sự nghiệp công lập.

  b) Số tiền đền bù chi phí đào tạo của viên chức phải được đơn vị sự nghiệp công lập thu nộp vào tài khoản của đơn vị tại Kho bạc nhà nước và theo dõi, quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

  c) Trường hợp viên chức phải đền bù chi phí đào tạo không thực hiện trách nhiệm đền bù thì cơ quan, đơn vị ban hành quyết định đền bù không giải quyết các chế độ, chính sách và có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

  Căn cứ theo quy định trên, a/c không thuộc trường hợp không phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định tại khoản 2 Điều 16 nói trên. Do đó, nếu bị buộc thôi việc a/c vẫn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo theo quy định. 

  Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

    Hotline: 1900.6169