Tuấn Luật sư

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam tại Luật Minh Gia thuộc nhóm dịch vụ đầu tư nước ngoài và được Luật sư tư vấn, cung cấp dịch vụ qua các giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Tiếp nhận thông tin, yêu cầu Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Luật Minh Gia tiếp nhận thông thành lập chi nhánh công ty nước ngoài từ khác hàng theo các hình thức sau đây:

+   Cung cấp thông tin thành lập văn phòng đại diện nước ngoài trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc trụ sở khách hàng;

+   Cung cấp thông tin, yêu cầu Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài qua Email, fax, chuyển phát theo đường bưu điện;

+   Cung cấp và tiếp nhận thông tin tư vấn luật doanh nghiệp thông qua tổng đài luật sư tư vấn doanh nghiệp trực tuyến.

Giai đoạn 2.  Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt nam:

Sau khi tiếp nhận và phân tích thông tin trên yêu cầu của khách hàng, luật sư sẽ thực hiện tư vấn các vấn đề:

+   Tư vấn lựa chọn địa điểm mở chi nhánh và các quy định của pháp luật đối với chi nhánh của thương nhân nước ngoài (điều kiện thành lập, điều kiện người đứng đầu, ngành nghề…); 

+   Tư vấn lựa chọn tên chi nhánh: (Lựa chọn và tra cứu tên chi nhánh);

+   Luật sư tư vấn và phân tích quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh (phù hợp với ngành nghề doanh nghiệp và quy định của pháp luật);

+   Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến người đứng đầu chi nhánh (phù hợp với quy định của pháp luật);

+   Hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản, quyết định về việc thành lập chi nhánh, Thông báo lập chi nhánh, Giấy ủy quyền thành lập chi nhánh và các giấy tờ khác có liên quan.

+   Tư vấn và đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến vấn đề thành lập chi nhánh tại Việt Nam, cụ thể:

-    Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận.

-    Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

-    Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

Giai đoạn 3: Thực hiện công việc theo ủy quyền nhằm xin cấp phép hoạt động chi nhánh cho thương nhân nước ngoài

Sau khi hoàn thiện các công việc tại các bước trên đây và tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, Luật Minh Gia tiến hành:

+   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam;

+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đăng ký đã nộp và nhận hoạt động chi nhánh tại cơ quan có thẩm quyền;

+   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu, nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu văn phòng đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền;

+   Tiến hành thủ tục khác liên quan.

Giai đoạn 4. Thực hiện bàn giao, thanh lý hợp đồng và Tư vấn hỗ trợ công ty sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

>> Liên hệ để yêu cầu tư vấn thành lập chi nhánh

Hotline: 1900.6169