Dịch vụ luật sư Doanh nghiệp

 • Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật Minh Gia Tư vấn thành lập văn phòng đại diện, tư vấn thủ tục và quy trình thành lập văn phòng đại diện, chức năng và nhiệm vụ của văn phòng đại diện và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau.

  Quy định về văn phòng đại diện

  Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

  Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện của Công ty Luật Minh Gia:

  Cùng với dịch vụ tư vấn thành lập Công ty, dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn giải thể công ty.....Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện của Công ty Luật Minh Gia được chuyên môn hoá với quy trình tư vấn và thực hiện khoa học. Đối với mỗi yêu cầu tư vấn, chúng tôi sẽ cử luật sư trực tiếp tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện.

  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện

  Luật sư tư vấn thành lập văn phòng đại diện

  Nội dung dịch vụ tư vấn cụ thể như sau:

  1.  Tư vấn các quy định của pháp luật về Văn phòng đại diện của Công ty:

  +   Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;

  +   Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng Văn phòng đại diện và các bộ phận trực thuộc;

  +   Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện;

  +   Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

  2.  Hoàn thiện hồ sơ thành lập văn phòng đại diện:

  +   Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;

  +   Quyết định về việc thành lập Văn phòng đại diện;

  +   Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện;

  +   Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;

  +   Giấy ủy quyền;

  +   Các giấy tờ khác có liên quan.

  3.  Đại diện thực hiện các thủ tục:

  +   Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện;

  +   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

  +   Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

  +   Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện với cơ quan quản lý Thuế.

  +   Bổ sung thông tin văn phòng đại diện trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

  >> Liên hệ với Luật Minh Gia để gửi yêu cầu tư vấn lập văn phòng đại diện

Bài viết nổi bật