1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Dịch vụ luật sư
 4.  › 
 5. Luật sư Doanh nghiệp
 • Dịch vụ luật sư tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Thủ tục Sáp nhập doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty Luật Minh Gia với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  Nội dung luật sư Luật Minh Gia tư vấn sáp nhập doanh nghiệp như sau

  1.  Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập doanh nghiệp:

  +   Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập doanh nghiệp;

  +   Tư vấn vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;

  +   Thủ tục và điều kiện sáp nhập;

  +   Phương án sử dụng lao động;

  +   Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;

  +   Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập doanh nghiệp;

  +   Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức,  phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);

  +   Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập công ty, Quyết định sáp nhập công ty, Đề nghị đăng ký kinh doanh, Danh sách thành viên/Cổ đông, Điều lệ công ty và các giấy tờ khác có liên quan;

  +   Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

  2.  Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

  Công ty Luật Minh Gia thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký Thành lập doanh nghiệp mới theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

  +   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

  +   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

  +   Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Nhân viên công ty luật Minh Gia sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

  +   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

  +   Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên Luật Minh Gia sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

  +   Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

  3.   Tư vấn sau Thành lập: Công ty Luật Minh Gia hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

  +   Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…);

  +   Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

  +   Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…;

  +   Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau khi sáp nhập doanh nghiệp.

  >> Liên hệ với chúng tôi để gửi yêu cầu tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Bài viết nổi bật

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169