Tuấn Luật sư

Dịch vụ luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp

Công ty Luật Minh Gia không chỉ tư vấn thành lập doanh nghiệp và các vấn đề phát triển doanh nghiệp khác, chúng tôi còn tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp, trợ giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh mới.

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Gia cụ thể như sau:

1.  Tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể công ty

+   Các trường hợp giải thể doanh nghiệp;

+   Cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;

+   Cách thức ra quyết định về việc giải thể;

+   Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động;

+   Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;

+   Phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

+   Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế

+   Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;

+   Thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

+   Thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.  Công ty luật Minh Gia hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp:

+   Biên bản họp về việc giải thể;

+   Quyết định về việc giải thể;

+   Thông báo giải thể;

+   Công văn đề nghị xác nhận không nợ thuế tại Cục hải quan;

+   Công văn đề nghị xác nhận đóng tài khoản ngân hàng hoặc cam kết chưa mở tài khoản;

+   Công văn thông báo giải thể gửi chi cục thuế và công văn đề nghị Quyết toán thuế;

+   Công văn bản khác có liên quan;

Dịch vụ luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp

Luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp, Hotline: 1900.6169

3.  Công ty Luật Minh Gia thực hiện công việc theo ủy quyền:

+   Tư vấn và soạn thảo hồ sơ có liên quan đến việc Giải thể doanh nghiệp;

+   Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh;

+   Kết hợp cùng với doanh nghiệp làm thủ tục trả dấu tại Công an;

+   Đại diện doanh nghiệp nhận Xác nhận đó trả dấu của Công an;

+   Đại diện doanh nghiệp nhận trả lời kết quả Hồ sơ;

+   Đại diện doanh nghiệp nhận Kết quả Giải thể;

+   Soạn thảo các Giấy tờ có liên quan để doanh nghiệp thực hiện việc đóng Mã số thuế tại Cục thuế, tài khoản tại Ngân hàng.

Gọi ngay