Dịch vụ luật sư Dân sự

 • Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân

  • 08/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân trên nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau, cụ thể dịch vụ luật sư riêng bao gồm: Dịch vụ tư vấn pháp luật; Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp; Đại diện theo ủy quyền cho cá nhân như sau.

  A.  Dịch vụ tư vấn pháp luật

  Công ty Luật Minh Gia tư vấn pháp luật về thủ tục hành chính, Tư vấn việc xác lập – bảo vệ - chấm dứt quyền sở hữu tài sản, tư vấn pháp luật về hợp đồng, bồi thường thiệt hại, tư vấn về thừa kế, quyền sử dụng đất, tư vấn các quy định pháp luật về hôn nhân gia đình và các vấn đề khác liên quan cho cá nhân, hộ gia đình như sau:

  1.  Tư vấn về thủ tục hành chính:

  Luật sư tư vấn về quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến các Sở, ban ngành  bao gồm:

  +   Thủ tục hành chính Sở Công Thương;

  +   Thủ tục hành chính Sở Giao thông Vận tải;

  +   Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư;

  +   Thủ tục hành chính Sở Lao động TB-XH;

  +   Thủ tục hành chính Sở GD-ĐT;

  +   Thủ tục hành chính Sở Xây dựng;

  +   Thủ tục hành chính Sở Nội vụ;

  +   Thủ tục hành chính Sở Y tế;

  +   Thủ tục hành chính Sở Tư pháp;

  Và các thủ tục Hành chính khác.

  2.  Tư vấn về Hợp đồng Dân sự:

  Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về hợp đồng dân sự và các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng dân sự  bao gồm:

  +   Hợp đồng mua bán tài sản;

  +    Hợp đồng trao đổi tài sản;

  +   Hợp đồng tặng cho tài sản;

  +   Hợp đồng vay tài sản;

  +   Hợp đồng thuê tài sản;

  +   Hợp đồng mượn tài sản;

  +   Hợp đồng gửi giữ tài sản;

  +   Hợp đồng dịch vụ, vận chuyển, gia công, ủy quyền, bảo hiểm ….;

  3.  Tư vấn về Bồi thường thiệt hại:

  Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại và các quy định pháp luật liên quan đến bồi thường thiệt hại  bao gồm:

  +   Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm;

  +   Thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm;

  +   Thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm;

  +   Thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra;

  +   Thiệt hại do nhà cửa, công trình XD gây ra;

  +   Thiệt hại do ô tô, xe máy, phương tiện chuyên dùng, hệ thống tải điện, nhà máy công  nghiệp, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác gây ra;

  4.  Luật sư tư vấn về Thừa kế:

  Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về thừa kế và các quy định pháp luật liên quan đến thừa kế: thừa kế theo pháp luật, thừa kế theo di chúc, phân chia, khai nhận di sản thừa kế…  bao gồm:

  +   Quyền thừa kế;

  +   Quyền của người quản lý di sản;

  +   Thừa kế quyền sử dụng đất;

  +   Quyền từ chối nhận di sản;

  +   Người không được quyền nhận di sản;

  +   Thời hiệu khởi kiện về thừa kế;

  +   Di sản dùng vào việc thờ cúng;

  +   Các qui định khác liên quan đến thừa kế.

  5.  Tư vấn về đất đai và chuyển quyền sử dụng đất:

  Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất bao gồm:

  +   Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ;

  +   Hợp đồng thuê QSDĐ;

  +   Hợp đồng thuê lại QSDĐ;

  +   Hợp đồng thế chấp QSDĐ;

  +   Hợp đồng tặng cho QSDĐ;

  +   Hợp đồng góp vốn bằng giá trị QSDĐ;

  6.  Tư vấn về Luật Hôn nhân và gia đình:

  Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về hôn nhân gia đình và các quy định liên quan đến hôn nhân gia đình: kết hôn, ly hôn, quyền nuôi con, tài sản chung vợ chồng, tài sản riêng,  thỏa thuận về tài sản …bao gồm:

  +   Tư vấn về Kết hôn: Điều kiện kết hôn, trường hợp cấm kết hôn, yêu cầu hủy việc kết hôn;

  +   Tài sản của vợ chồng:

  -     Đại diện cho nhau thực hiện giao dịch dân sự;

  -    Trách nhiệm liên đới với giao dịch do một bên thực hiện;

  -    Tài sản chung của vợ chồng;

  -     Định đoạt tài sản;

  -    Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;

  Và các qui định khác(về con nuôi, cấp dưỡng, xác định cha, mẹ, con)

  +   Tư vấn pháp luật về Ly hôn:

  -    Chia tài sản khi ly hôn;

  -    Trách nhiệm nuôi dưỡng, cấp dưỡng con sau khi ly hôn;

  -    Về nợ chung, Và các qui định khác có liên quan.

  B.  Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp và tham gia tố tụng

  Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấpvà tham gia tố tụng các vụ, việc thuộc các lĩnh vực sau:

  1.  Trong các tranh chấp dân sự:

  +   Tranh chấp về đất đai;

  +   Tranh chấp về thừa kế;

  +   Tranh chấp về hợp đồng;

  +   Tranh chấp về hôn nhân gia đình;

  +   Tranh chấp về sở hữu trí tuệ;

  +   Đòi bồi thường thiệt hại.

  2.  Trong các tranh chấp kinh tế:

  +   Tranh chấp về kinh doanh, thương mại;

  +   Tranh chấp Hợp đồng;

  +   Tranh chấp về vay, bảo lãnh, thế chấp… tài sản.

  3.  Trong các tranh chấp về hành chính, lao động

  +   Xử phạt vi phạm hành chính(thuế TNDN, thuế TNCN, thuế VAT…);

  +   Yêu cầu thực hiện các quyết định hành chính;

  +   Sa thải, bồi thường thiệt hại, tai nạn lao động….

  4.  Trong các vụ án dân sự:

  +   Khách hàng là cá nhân tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoặc người bị hại.

  +   Các công việc cơ bản mà Luật sư Riêng sẽ thực hiện:

  -    Thẩm định và đánh giá sơ bộ khả năng thắng kiện;

  -    Thẩm định và đánh giá chứng cứ, thu thập chứng cứ;

  -    Chuẩn bị hồ sơ vụ kiện và nộp hồ sơ vụ kiện;

  -    Cử Luật sư nghiên cứu hồ sơ, chứng cứ, đưa ra các đề nghị và yêu cầu, tranh tụng tại Tòa án các cấp(sơ thẩm, phúc thẩm);

  -    Cử Luật sư tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và bảo vệ quyền lợi trong quá trình thi hành án.

  5.  Cử Luật sư bào chữa cho các đối tượng sau đây:

  +   Luật sư bào chữa cho người bị tạm giữ hình sự;

  +   Luật sư bào chữa cho bị can trong giai đoạn điều tra;

  +   Luật sư bào chữa cho bị can trong giai đoạn truy tố;

  +   Luật sư bào chữa cho bị cáo trong giai đoạn xét xử sơ thẩm;

  +   Luật sư bào chữa cho bị cáo trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.

  C.  Đại diện - Ủy quyền

  Luật sư nhận đại diện theo ủy quyền cho cá nhân, hộ gia đình thực hiện những việc sau:

  +   Đại diện/ủy quyền giải quyết tranh chấp;

  +   Đại diện/ủy quyền trung gian hòa giải;

  +   Đại diện/ủy quyền đàm phán các giao dịch dân sự;

  +   Đại diện/ủy quyền giải quyết Khiếu nại, tố cáo, Khởi kiện.

  >> Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ

  Dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân

  Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ luật sư riêng cho cá nhân

  --------------

  Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến cho người hỏi trước khi đề nghị dịch vụ luật sư riêng như sau:

  Câu hỏi - Cần làm thủ tục gì khi muốn sang tên sổ đỏ từ người thân đã mất?

  Dear Luật sư, Em muốn hỏi về thủ tục sang tên quyền sử dụng đất từ mẹ sang con làm như thế nào ạ? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây đứng tên mẹ của chị A. Mẹ chị A đã mất cách đây 1 năm , hộ khẩu trước đây chỉ có mẹ và chị A, mặc dù bố mẹ chị A có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Mong luật sư tư vấn giúp chị A cần những giấy tờ nào để có thể sang tên được ạ! Em cảm ơn luật sư.

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn tư vấn bởi Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn về trường hợp của bạn như sau:

  Do mẹ chị A đã mất nên nếu mẹ bạn không để lại di chúc và chị A muốn sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ mẹ sang tên mình thì chị A và những người thừa kế của mẹ phải thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế. Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về những người thừa kế theo pháp luật tại Điều 651 như sau:

  Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

  ...

  2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

  3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

  Theo đó, hàng thừa kế thứ nhất của mẹ chị A bao gồm cha mẹ, chồng và con của mẹ, tức là gồm ông bà ngoại (nếu ông bà còn sống), bố chị A và chị A (nếu mẹ chị A không còn người con nào khác). Khi đó,  ông bà ngoại, bố chị A và chị A có quyền thừa kế ngang nhau không phụ thuộc vào việc bố chị A và ông bà chị A có ở chung hộ khẩu với mẹ chị A hay không.

  Khi đó, nếu muốn được thừa hưởng mảnh đất từ mẹ chị A, chị A cần thỏa thuận để những người thừa kế khác từ chối nhận phần di sản này hoặc tặng cho phần di sản của họ cho chị A.

  Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản được quy định tại Điểu 57 – Luật Công chứng 2014 như sau:

  Điều 57. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

  1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

  Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.

  2. Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

  Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.

  3. Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

  Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản trước khi thực hiện việc công chứng.

  4. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

  Như vậy chị A cần thỏa thuận trước với những đồng thừa kế để thực hiện thủ tục phân chia di sản tại Văn phòng công chứng, khi thực hiện thủ tục này cần chuẩn bị những giấy tờ nhân thân, giấy tờ chứng minh quan hệ với mẹ chị A và giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất đang muốn chia thừa kế. Sau khi văn bản thỏa thuận di sản thừa kế được công chứng mà nội dung chỉ có một mình chị A được quyền thừa hưởng mảnh đất từ mẹ, thì chị A có thể sử dụng văn bản này để làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc phòng tài nguyên môi trường.

  Ngoài ra, cần lưu ý hướng tư vấn trên áp dụng trong trường hợp di sản là quyền sử dụng đất của cá nhân mẹ chị, nếu quyền sử dụng mảnh đất này thuộc về cả cha và mẹ bạn thì ngoài những thủ tục trên, cha bạn còn cần lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn, có công chứng thì bạn mới có đủ điều kiện xác lập quyền sử dụng hợp pháp với toàn bộ mảnh đất trên.

    Hotline: 1900.6169