Tìm hiểu Kiến thức pháp luật Lao động

Tại chuyên mục Kiến thức pháp luật Lao động Luật Minh Gia tư vấn và phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực Lao động - Bảo hiểm - Thuế như quy định về Hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, pháp luật Thuế và các vấn đề liên quan cho mọi đối tượng.
 
Trình tự thành lập công đoàn

Trình tự thành lập công đoàn

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chi tiết >>

Xử lý kỷ luật đối với viên chức

Xử lý kỷ luật đối với viên chức

Đối tượng bị xử lý kỷ luật là: viên chức làm việc trong các sự nghiệp công lập vi phạm pháp luật về các trường hợp bị xử lý kỷ luật viên chức; trừ người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định là công chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp nhà nước như:

Chi tiết >>

Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể vi phạm bị xử phạt thế nào?

Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể vi phạm bị xử phạt thế nào?

Mức xử phạt vi phạm hành chính về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm hành chính về đối thoại tại nơi làm việc

Xử phạt vi phạm hành chính về đối thoại tại nơi làm việc

Mức xử phạt vi phạm hành chính về đối thoại tại nơi làm việc được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm hành chính về trường hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Xử phạt vi phạm hành chính về trường hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Mức xử phạt vi phạm hành chính về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực cho thuê lại lao động

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực cho thuê lại lao động

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cho thuê lại lao động được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hợp đồng lao động

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hợp đồng lao động

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hợp đồng lao động được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dịch vụ việc làm

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dịch vụ việc làm

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dịch vụ việc làm được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Hưởng trợ cấp thôi việc sau khi nghỉ việc thế nào?

Hưởng trợ cấp thôi việc sau khi nghỉ việc thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gởi luật sư MInh Gia, cho mình hỏi về điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Mình tên T, đầu tháng 04/2018 sẽ đủ 60 tuổi và đủ điều kiện nghĩ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định (mình đã tham gia BHXH tại đơn vị từ tháng 01/1980). Bây giờ đầu tháng 02/2018 mình muốn làm đơn xin thôi việc trước 1 tháng

Chi tiết >>

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Các tranh chấp lao động tập thể đều có thể được giải quyết tại cơ sở theo trình tự thủ tục sau:

Chi tiết >>

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

Chi tiết >>

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Dưới đây là trình tự thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Chi tiết >>

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quy định về Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện - Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội.

Chi tiết >>

Thủ tục khám chữa bệnh và thanh toán trực tiếp chi phí bảo hiểm hiểm y tế

Thủ tục khám chữa bệnh và thanh toán trực tiếp chi phí bảo hiểm hiểm y tế

Đối với những người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng quyền lợi theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Để được hưởng các quyền lợi trên cần tiến hành thủ tục khám chữa bệnh và thanh toán chi phí như sau:

Chi tiết >>

Bảo hiểm y tế bắt buộc

Bảo hiểm y tế bắt buộc

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của pháp luật.

Chi tiết >>

Hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ là: chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Dưới đây là thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất.

Chi tiết >>

Bảo hiểm y tế tự nguyện

Bảo hiểm y tế tự nguyện

Đối tượng tự nguyện tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Điều 51 Luật BHYT và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP bao gồm:

Chi tiết >>

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Thế nào là tai nạn lao động (TNLĐ) là bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc (khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động (NSDLĐ)); trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc (trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý) và bị suy giảm khả năng lao động từ 5 % trở lên.

Chi tiết >>

Thủ tục hưởng chế độ tử tuất trong bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thủ tục hưởng chế độ tử tuất trong bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trình tự và thủ tục để được hưởng chế độ tử tuất hàng tháng và chế độ tử tuất một lần như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thủ tục hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, chế độ hưu trí một lần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

Chi tiết >>