Kiến thức pháp luật về Lao động

Tại chuyên mục Kiến thức pháp luật Lao động Luật Minh Gia tư vấn và phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực Lao động - Bảo hiểm - Thuế như quy định về Hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, pháp luật Thuế và các vấn đề liên quan cho mọi đối tượng.
 
Quy định về hợp đồng bảo hiểm con người?

Quy định về hợp đồng bảo hiểm con người?

Hợp đồng bảo hiểm được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, nhằm thiết lập một quan hệ bảo hiểm mà ở đó người mua bảo hiểm phải đóng phí cho doanh nghiệp bảo hiểm, còn doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Chi tiết >>

Những loại công việc nào không được sử dụng lao động nữ?

Những loại công việc nào không được sử dụng lao động nữ?

Những công việc không được sử dụng lao động nữ được quy định tại điều 160 Bộ Luật lao động 2012, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc gia đình?

Đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc gia đình?

Theo quy định tại Điều 180 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình và hai bên thỏa thuận, ghi rõ trong hợp đồng lao động về hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, thời giờ làm việc hàng ngày và chỗ ở.

Chi tiết >>

Quy trình cắt giảm lao động thực hiện thể nào?

Quy trình cắt giảm lao động thực hiện thể nào?

Căn cứ các Điều 44, 46, 49 Bộ luật lao động 2012 thì quy trình cắt giảm lao động được tiến hành như sau:

Chi tiết >>

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Theo quy định pháp luật thì người sử dụng lao động có thẩm quyền xử lý kỷ luật người lao động theo đúng trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>

Các hình thức xử lý kỷ luật người lao động

Các hình thức xử lý kỷ luật người lao động

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động 2012 bao gồm:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm quy định về hoạt động của công đoàn

Xử phạt vi phạm quy định về hoạt động của công đoàn

Mức xử phạt vi phạm quy định về hoạt động của công đoàn được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng người nước ngoài lao động tại Việt Nam

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng người nước ngoài lao động tại Việt Nam

Mức xử phạt vi phạm quy định về sử dụng người nước ngoài lao động tại Việt Nam được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm quy định giải quyết tranh chấp lao động

Xử phạt vi phạm quy định giải quyết tranh chấp lao động

Mức xử phạt vi phạm quy định về giải quyết tranh chấp được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động cao tuổi và lao động là người giúp việc trong gia đình

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động cao tuổi và lao động là người giúp việc trong gia đình

Mức xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động cao tuổi và lao động là người giúp việc trong gia đình được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động chưa thành niên

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động chưa thành niên

Mức xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động chưa thành niên được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động nữ

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động nữ

Mức xử phạt vi phạm quy định về sử dụng lao động nữ được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Hỏi về trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm

Hỏi về trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm

Chào luật sư, mong luật sư cho tôi hỏi trường hợp thực hiện công văn chỉ đạo thực hiện đối với trường hợp doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vi phạm bị xử phạt thế nào?

Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vi phạm bị xử phạt thế nào?

Mức xử phạt vi phạm về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Xử phạt vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Mức xử phạt vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất vi phạm bị xử phạt thế nào?

Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất vi phạm bị xử phạt thế nào?

Xử phạt vi phạm hành chính về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm hành chính về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Xử phạt vi phạm hành chính về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Xử phạt vi phạm hành chính về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm hành chính về tiền lương

Xử phạt vi phạm hành chính về tiền lương

Mức xử phạt vi phạm hành chính về tiền lương được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Trình tự thành lập công đoàn

Trình tự thành lập công đoàn

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chi tiết >>

Xử lý kỷ luật đối với viên chức

Xử lý kỷ luật đối với viên chức

Đối tượng bị xử lý kỷ luật là: viên chức làm việc trong các sự nghiệp công lập vi phạm pháp luật về các trường hợp bị xử lý kỷ luật viên chức; trừ người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định là công chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp nhà nước như:

Chi tiết >>